dinsdag, 15 september 2009

Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders gaat digitaal

Het archief van het documentatiecentrum zal worden ingescand, zodat de collectie kan worden ontsloten. Dat heeft het stadscollege eerder deze maand beslist.

Daarvoor wordt de scaninrichting, die momenteel in de luchtbalkazerne wordt gebruikt voor een ander project, een jaar lang ter beschikking gesteld. Dat dat niet zo maar in één twee drie klaar is, is duidelijk.

Een beeld zoals hiernaast behoort binnen een paar jaar wellicht tot het "digitaal archief".