zondag, 06 september 2009

PRIMEUR: Stad Antwerpen maakt geld vrij voor grondige restauratie van Hof De Bist

Tijdens zijn openingsspeech op de vernissage van mevrouw Viktoria Sorina vorige vrijdag, maakte stadscultuur schepen Philip Heylen (CD&V) bekend dat er geld vrijkomt om de restauratie van het kasteel Hof De Bist te financieren.

Dat dit bij Koen Palinckx, Ekers cultuurschepen (CD&V) en voorzitter van het Kunstcentrum Hof De Bist, als muziek in de oren klikt, hoeft geen betoog.

Het Kunstcentrum had al langer plannen om het kasteel eindelijk eens aan te pakken, maar het vlotte allemaal niet zo erg, buiten de wil van het Kunstcentrum. In de stadsbegroting van 2010 wordt een bedrag van 100.000 € ingeschreven om architecten aan het werk te zetten om het kasteel grondig te renoveren en aan te passen. Voor 2011 zal er één miljoen € worden voorzien om de restauratie-werken uit te voeren.

Het zal niet alleen gaan om het opkuisen van het gebouw, maar om een complete restauratie, want wellicht worden er ook lokalen voorzien voor het lokaal cultureel centrum en misschien zal het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders Ekeren er ook wel onderdak vinden.

vrijdag, 26 juni 2009

Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders Ekeren op Facebook

Wim D'hooge aan het werk in het DocumentatiecentrumDat er op Facebook veel groepen bestaan waar Ekerse verenigingen, scholen... centraal staan, schreef ik in januari van dit jaar in dit bericht.

Soms zijn het actiegroepen, zoals deze groep die pleit voor meer publieke uren voor het nieuwe Schindebad.

Zowat een maandje geleden (sedert 13 mei) is er een nieuwe gebruiker bijgekomen op de sociale netwerksite Facebook, namelijk het "Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders Ekeren".

facebookprofielHet is Wim D'hooge, de archivaris van het documentatiecentrum, die daarachter schuilgaat. Lees ook even dit berichtje over het gebouw aan de Veltwijcklaan 19.

Wim publiceert foto's, wetenswaardigheden van hetgeen hij "ontdekt" of mee helpt ontdekken samen met bezoekers van het Documentaticentrum.

Zo zie je maar: wat twintig jaar geleden enkel en alleen op fiches geschreven stond is nu ook op Facebook te zien. Wil je ook vriend worden, nodig hem dan uit (klik op de schermafdruk van het Facebook-profiel). Zo heb je een extra bron van informatie over het leven in de polders en Ekeren.

De informatie die Wim op Facebook zet is in ieder geval heel interessant om te lezen in aanvulling op de informatie die je op deze blog terugvindt.

Op de foto hierboven is Wim D'hooge volop plannen aan het bestuderen (foto uit profiel van Facebook).