vrijdag, 18 juni 2010

Heraanleg Oorderseweg, Patronaatstraat, Frans Lenaertsstraat: wijziging enkelrichting voor een paar stukken

In dit berichtje toonde ik een satellietfoto van de omgeving van de straten die deel uitmaken van het verkeerscirculatieplan Ekeren Centrum.

Dit werd zo voorgesteld op een hoorzitting op 20 april jongstleden.

Ondertussen werden de plannen herbekeken want er bleken toch een aantal tekortkomingen in het plan te zitten.

Zo is het voor bussen bijvoorbeeld bijna ondoenbaar om vanuit het Groot Hagelkruis naar het zwembad te rijden. De bussen kunnen niet goed keren richting Patronaatstraat en dan nog eens naar het stukje Oorderseweg richting zwembad.

Het is ook nogal moeilijk wanneer vrachtwagens met materiaal aan de Ekerse Theaterzaal moeten zijn of schoolbussen die kinderen moeten ophalen.

De Schutstraat was in eerste instantie tweerichtingverkeer, maar wanneer daar ook nog auto's parkeren is dat onmogelijk. Daarom wordt ook de Schutstraat éénrichtingverkeer. Enkel de Molenstraat zou in de nieuwe plannen tweerichtingverkeer blijven.

Omdat het niet altijd satellietfoto's moeten zijn, toon ik hierbij een schitterende tekening van 'kunstenaar' KP (17/6/2010).


donderdag, 22 april 2010

Verkeerscirculatie na de heraanleg van Oorderseweg, Patronaatstraat en Frans Lenaertsstraat

Eergisteren 20 april was er een druk bijgewoonde hoorzitting over de heraanleg van de straten. Door de verantwoordelijke schepenen Koen Palinckx en Christophe Thomas werd uitleg gegeven over het dossier.

De Oorderseweg en de Patronaatstraat worden bij de heraanleg ook eenrichtingsverkeer (de Frans Lenaertsstraat is dit al). Zie de satellietfoto voor de verkeerscirculatie. Hierdoor wordt meteen het probleem van sluikverkeer aangepakt.

De Kattenberg wordt ook een eenrichtingstraat met tegengestelde richting dan de Oorderseweg. De verkeersrichting in de Molenaarstraat wordt omgekeerd dan vandaag het geval is.

dwarsdoorsnede straatprofiel Oorderseweg

Het profiel van de straat zou ongeveer worden zoals de schets hiernaast. Om de 20 tot 25 meter komen bomen te staan. De keuze voor de bomen is gevallen op een "Japanse notenboom". Naar verluidt een erg stevige boom.

Er komt volgens tellingen een nettowinst van ongeveer 50 parkeerplaatsen.

Ik denk wel dat men de heraanleg van de kruispunten zelf nog eens goed moet herzien, want er komen natuurlijk ook vrachtwagens en (school)bussen door de straten. Die moeten op een gemakkelijke manier kunnen draaien in de straten.

Zo is bijvoorbeeld nu al het verkeer op het kruispunt Schutstraat, Kattenberg, Molenstraat vaak problematisch. Dat komt natuurlijk door de asverschuiving van Schutstraat met Molenstraat.

Het uitrijdende verkeer van de Kattenberg moet wellicht ook beter geleid worden en de aansluiting met Schoonbroek moet worden aangepakt.

De plannen maken van de straten wel terug een woonstraat mèt bomen en toch meer parkeerplaatsen, zonder er een "blikken parking" van te maken door de visuele groene rustpunten erin.

De opmerkingen die door de bewoners werden gegeven, worden nu verder bekeken en waar nodig aangepast. Aanleg zou voor 2011 zijn.

woensdag, 14 april 2010

Oorderseweg, Patronaatstraat en Frans Lenaertsstraat worden volgend jaar aangepakt

Er wordt in 2011 rond de 800.000 euro geïnvesteerd om de drie straten volledig heraan te leggen. Zowel de riolering als nieuwe verlichting komen er ook nog bij.

Tussen de Oorderseweg en de Kloosterstraat/Dorpstraat is een zone 30. De straten zijn "woonstraten". De straten (vooral dan de Oorderseweg) is echter meer een straat voor sluikverkeer. Vele automobilisten gebruiken de straat om van buurgemeenten Kapellen, Brasschaat... naar de haven te rijden.

Daardoor slikt de straat méér verkeer dan het Groot Hagelkruis of Schoonbroek, die eigenlijk de wijkverzamelwegen zijn.

Daar kan misschien eindelijk een einde aan komen, want het district is van plan de straat heraan te leggen en tegelijkertijd een deel van het wijkcirculatieplan Ekeren centrum uit te voeren. Dat plan werd twee jaar geleden al voorgesteld.

Eén van de voorgestelde maatregelen is het maken van een eenrichtingstraat van de Oorderseweg. Het districtsbestuur wil van de gelegenheid gebruik maken om een aantal parkeerplaatsen bij te creëren. De Oorderseweg en aanpalende straten liggen namelijk vlakbij het Ekerse centrum, waar het Kristus-Koningplein voor het einde van 2012 zou worden heraangelegd en waardoor er een aantal parkeerplaatsen verdwijnen.

De enkelrichting zou lopen van Schoonbroek naar de Schutstraat, maar in tegengestelde richting vanaf de Schutstraat tot de Patronaatstraat. Het verkeer in het gedeelte aan de school (tussen Patronaatstraat en Groot Hagelkruis) rijdt dan weer richting Groot Hagelkruis.

De rijrichting van de Frans Lenaertsstraat blijft zoals het al verschillende jaren is. Van Groot Hagelkruis richting Patronaatstraat/Kleine Kattenberg/Molenaarstraat.

In de Patronaatstraat rijdt het verkeer dan weer richting Oorderseweg.

rijrichtingen eenrichtingsverkeer Oorderseweg, Patronaatstraat, Frans Lenaertsstraat

Bekijk de satellietfoto met aanduiding van de rijrichting hierboven en het wordt al veel duidelijker. De imaginaire tijdwinst van de automobilisten die de Oorderseweg gebruiken om naar de haven te rijden is hiermee meteen van de baan en dat is volgens mij hét sterkste punt van het verkeerscirculatieplan.

De woonstraat (samen met de andere straten natuurlijk) wordt daardoor een echte woonstraat.

Doordat ook de voetpaden worden versmald komt er ruimte vrij om aan de twee kanten van de straat te parkeren. Om de 20-25 meter zouden bomen worden ingewerkt. Dit kan in de Oorderseweg en de Patronaatstraat, waardoor die een soort lanen worden.

Het districtscollege gaat ervan uit dat de parkeerbalans kan worden opgetrokken met 53 parkeerplaatsen voor de drie straten.

Nu hoop ik maar dat de straat (vooral het lange rechte stuk van de Oorderseweg tussen Schoonbroek en de Schutstraat) niet over de hele lengte volledig aan twee zijden parkeerstrook wordt, want dan zou het meer een langgerekte parking worden en geen woonstraat meer zijn. Er moeten nog visuele rustpunten overblijven.

Op 20 april is er een hoorzitting voor de bewoners van deze drie straten waar de plannen worden voorgesteld. De mensen uit de buurt die ik er al over gesproken heb juichen de heraanleg van de straten toe en zijn heel blij dat de straten eenrichting worden om het sluikverkeer weg te werken, maar willen toch ook met nadruk geen blikken straat met alleen maar auto's.

Binnenkort publiceer ik hier nog een aantal foto's van de straten.

Opmerking 21 april: gisterenavond op de hoorzitting werd het project voorgesteld. Daar is gebleken dat het verkeer in de Molenaarstraat in de andere richting zal rijden en dat ook in de Kattenberg éénrichtingsverkeer wordt ingericht. Van Schutstraat richting Schoonbroek. Een van de volgende dagen publiceer ik een gewijzigde tekening.

vrijdag, 01 mei 2009

Sfeerfoto's van wellicht de laatste jaarmarktkermis op het Ekerse Kristus-Koningplein

Vorig weekend was het jaarmarktkermis in Ekeren. Het was niet alleen kermis, want er waren tientallen evenementen/activiteiten in het bruisendste district van Antwerpen.

Door de plannen om het Kristus-Koningplein heraan te leggen, zal er een andere plaats moeten worden gezocht om de kermis te laten doorgaan, want het plein zou niet geschikt zijn voor grote activiteiten.

Het is wel belangrijk dat de kermis in het centrum (onder de kerktoren bij wijze van spreken) kan doorgaan.  Overleg met de foorkramers zou aan de gang zijn.

vrijdag, 20 maart 2009

Ontwerper voor Kristus-Koningplein aangeduid, moet eind 2010 heraangelegd zijn

Door het Ekerse district is het bureau Land (landschapsarchitecten) aangeduid om de heraanleg van het Kristus-Koningplein uit te voeren.

Vandaag de dag is het plein een grote parking waar een aantal keer per jaar een manifestatie plaats heeft, zoals de kermissen of het gansrijden.

Nu volgt er een intense informatie campagne: eerst aan de middenstanders en daarna aan de bevolking, met een hoorzitting en een enquête. De inspraakronde loopt tot begin mei, waarna de ontwerpers aan de slag kunnen.
Er valt te verwachten dat er veel tegenkantingen zullen zijn.

Tegen het einde van het jaar moet de bouwaanvraag klaar zijn. Het nieuwe Kristus-Koningplein zou klaar moeten zijn tegen het einde van 2010.

Zoals ik eerder al schreef heeft op die plek vroeger een hoeve (De Swane, gebouwd in 1621) gestaan, die echter verwoest werd door een V2 bom in 1945.

Men verwacht/hoopt onder het plein nog archelogische ontdekkingen te kunnen doen.

Hieronder een aantal foto's die ik maakte van de maquette die werd getoond bij de persvoorstelling vorige maandag (17 maart).

In dit bericht publiceerde ik een paar foto's van het Kristus-Koningplein dat voor een gelegenheid helemaal leeg was en een satteliet-foto waar je de bezetting van de parkeerplaats goed kan zien.