zondag, 06 september 2009

PRIMEUR: Stad Antwerpen maakt geld vrij voor grondige restauratie van Hof De Bist

Tijdens zijn openingsspeech op de vernissage van mevrouw Viktoria Sorina vorige vrijdag, maakte stadscultuur schepen Philip Heylen (CD&V) bekend dat er geld vrijkomt om de restauratie van het kasteel Hof De Bist te financieren.

Dat dit bij Koen Palinckx, Ekers cultuurschepen (CD&V) en voorzitter van het Kunstcentrum Hof De Bist, als muziek in de oren klikt, hoeft geen betoog.

Het Kunstcentrum had al langer plannen om het kasteel eindelijk eens aan te pakken, maar het vlotte allemaal niet zo erg, buiten de wil van het Kunstcentrum. In de stadsbegroting van 2010 wordt een bedrag van 100.000 € ingeschreven om architecten aan het werk te zetten om het kasteel grondig te renoveren en aan te passen. Voor 2011 zal er één miljoen € worden voorzien om de restauratie-werken uit te voeren.

Het zal niet alleen gaan om het opkuisen van het gebouw, maar om een complete restauratie, want wellicht worden er ook lokalen voorzien voor het lokaal cultureel centrum en misschien zal het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders Ekeren er ook wel onderdak vinden.

zondag, 11 januari 2009

Hof de Bist en het park in de sneeuw

Gisteren liet ik hier een aantal foto's zien van het kasteel Veltwijck in de sneeuw.
Vandaag is het de beurt aan het Hof de Bist.
Alle foto's zijn aanklikbaar om ze groter te zien.

zaterdag, 10 januari 2009

Kasteel en park Veltwijck in de sneeuw

Door het koude weer van de laatste weken en de sneeuw is het echt wel prachtig in de Ekerse parken.
Hieronder een aantal foto's van het kasteel Veltwijck en het park errond. Gelukkig hebben de eendjes een wak in het ijs, zodat ze toch nog wat stromend water hebben, zoals je op de laatste foto kan zien.

Alle foto's zijn aan te klikken.

dinsdag, 12 februari 2008

Politiekantoor, documentatiecentrum of Vredegerecht in Hof van Mertens of toch maar verkopen?

Ik verwijs naar dit berichtje van maart vorig jaar.

Daarin publiceerde ik wat uitleg over de geschiedenis van het gebouw Hof Van mertens, waar sedert 1972 de politie van Ekeren is gehuisvest.

De laatste maanden is er echter veel te doen over dat gebouw en of de politie daar nu zal blijven of niet.

Eerst was er het gerucht dat het gebouw zou worden verkocht door de Stad. Er werd geopperd dat het gebouw echter best zou kunnen dienen als ruimte voor het documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders.

Een maand later klonk het weer anders: VESPA, het vastgoedbedrijf van de stad, zou vinden dat de invulling van het gebouw moet herbeken worden en de politie moet dan maar verhuizen.

En nog wat later klinkt het dat misschien het vredegerecht in het Hof van Mertens kan gaan huizen, want het vredgerecht moet weg uit het kasteeltje aan Sint-Lucas. Zie daarvoor dit artikeltje van mei 2007.

Het blijft allemaal wat onduidelijk. Zeker is dat we in Ekeren toch over een politiekantoor moeten beschikken (we zijn met meer dan 22000 Ekerenaars) en natuurlijk moet ook het Ekers vredegerecht zijn plaats hebben.


zaterdag, 17 maart 2007

Hof van Mertens of kasteel De Gulden Poort

Het politiebureel in Ekeren (Veltwijcklaan 1) is gevestigd in een mooi kasteeltje.

Dat kasteeltje werd gebouwd door Clement Mertens in 1884. Het kreeg de naam "Hof Mertens" of "Gulden poort".

Het is een bakstenen gebouw met een leien dak in neo-Vlaamse renaissancestijl.

Het gebouw werd in 1920 gekocht door de gemeente Ekeren en heeft als gemeentehuis gediend van 1920 tot 1930. Voordien -- sedert 1861 -- zaten de gemeentelijke diensten in het gemeentehuis aan de Markt.
Daarna was er het vredegerecht gevestigd tot 1970 en sedert 1972 is het gebouw het politiecommissariaat.

Naast het kasteeltje is een monument voor de gesneuvelden opgericht.

Op de foto uit de oude doos links: Het kasteel "De Gulden Poort" omstreeks 1910, gezien in oostelijke richting vóór de aanleg van De Beukelaerlaan.
het monument voor de gesneuveldenhet monument voor de gesneuvelden