zondag, 25 mei 2008

Wat achtergrondinformatie over de Hagelkruiskapel

In dit artikel had ik het over de Sint-Lambertuskapel, die ook wel Hagekruiskapel of Mariakapel wordt genoem, aan de Steenstraat 2 (hoek met Groot Hagelkruis).

In Bouwen door de eeuwen heen - deel 3nd (uitgegeven in 1992) staat er het volgende over vermeld.

Zogenaamde "Mariakapel", eenvoudige rechthoekige neoclassicistische zaalkerk van vier travees onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit het vierde kwart van de negentiende eeuw (volgens Roger Keukelinck van 1877). Bakstenen gebouw op arduinen plint. Middentravee (noordgevel) geflankeerd door vlakke beschilderde pilasters op sokkels, onder vlakke architraaf en driehoekig fronton.

Verdiepte muurvlakken aan de noorgevel; zijgevels met gevelhoge steekboognissen. Steekhoogdeur in geriemde, arduinen omlijsting met imposten, sluitsteen en gebogen waterlijst. Rondboogvenster in vlakke, beschilderde omlijsting van arduin met neuten, imposten en sluitsteen.
Aangepast interieur met vals plafond; behouden ijzeren zuiltjes met composietkapiteel.


Zie ook de foto die bij het artikel in het boek hoort.


zondag, 09 maart 2008

De Sint-Lambertuskapel, Hagelkruiskapel of Mariakapel op de hoek van de Steenstraat en het Groot Hagelkruis

Vlakbij de Sint-Lambertuskerk staat er ook nog een kapel, die dienst doet als weekkapel en ook als repititieruimte voor de vele koren die Ekeren rijk is.De ruimte wordt ook gebruikt als vergaderruimte of zelfs voor concerten.

De kapel werd onlangs volledig gerenoveerd en heeft een eervolle vermelding gekregen van de jury van de 'Monumenten- en Welstandsprijs 2008.

In de kapel stond vroeger een replica van de grot van Lourdes. Jammer genoeg bestaat daar geen enkele foto meer van. Wel bestaat het Mariabeeld nog dat erin heeft gestaan. Dat beeld werd volgens de pastoor indertijd gewijd vlakbij de grot van de verschijningen in Lourdes. Dat moet niet zo heel lang na de verschijningen gebeurd zijn, ondertussen dus wellicht bijna 150 jaar geleden.

De verantwoordelijke architect voor de renovatie was architektenburo jef van oevelen.

De kapel is in Ekeren gekend onder een drietal namen: de Sint-Lambertuskapel, de Hagelkruiskapel of de Mariakapel. Het adres van de kapel is Steenstraat 2, Ekeren.

Hieronder een paar foto's van de buitengevel van de kapel, die in de schaduw van de Sint-Lambertus kerk staat.