woensdag, 14 april 2010

Oorderseweg, Patronaatstraat en Frans Lenaertsstraat worden volgend jaar aangepakt

Er wordt in 2011 rond de 800.000 euro geïnvesteerd om de drie straten volledig heraan te leggen. Zowel de riolering als nieuwe verlichting komen er ook nog bij.

Tussen de Oorderseweg en de Kloosterstraat/Dorpstraat is een zone 30. De straten zijn "woonstraten". De straten (vooral dan de Oorderseweg) is echter meer een straat voor sluikverkeer. Vele automobilisten gebruiken de straat om van buurgemeenten Kapellen, Brasschaat... naar de haven te rijden.

Daardoor slikt de straat méér verkeer dan het Groot Hagelkruis of Schoonbroek, die eigenlijk de wijkverzamelwegen zijn.

Daar kan misschien eindelijk een einde aan komen, want het district is van plan de straat heraan te leggen en tegelijkertijd een deel van het wijkcirculatieplan Ekeren centrum uit te voeren. Dat plan werd twee jaar geleden al voorgesteld.

Eén van de voorgestelde maatregelen is het maken van een eenrichtingstraat van de Oorderseweg. Het districtsbestuur wil van de gelegenheid gebruik maken om een aantal parkeerplaatsen bij te creëren. De Oorderseweg en aanpalende straten liggen namelijk vlakbij het Ekerse centrum, waar het Kristus-Koningplein voor het einde van 2012 zou worden heraangelegd en waardoor er een aantal parkeerplaatsen verdwijnen.

De enkelrichting zou lopen van Schoonbroek naar de Schutstraat, maar in tegengestelde richting vanaf de Schutstraat tot de Patronaatstraat. Het verkeer in het gedeelte aan de school (tussen Patronaatstraat en Groot Hagelkruis) rijdt dan weer richting Groot Hagelkruis.

De rijrichting van de Frans Lenaertsstraat blijft zoals het al verschillende jaren is. Van Groot Hagelkruis richting Patronaatstraat/Kleine Kattenberg/Molenaarstraat.

In de Patronaatstraat rijdt het verkeer dan weer richting Oorderseweg.

rijrichtingen eenrichtingsverkeer Oorderseweg, Patronaatstraat, Frans Lenaertsstraat

Bekijk de satellietfoto met aanduiding van de rijrichting hierboven en het wordt al veel duidelijker. De imaginaire tijdwinst van de automobilisten die de Oorderseweg gebruiken om naar de haven te rijden is hiermee meteen van de baan en dat is volgens mij hét sterkste punt van het verkeerscirculatieplan.

De woonstraat (samen met de andere straten natuurlijk) wordt daardoor een echte woonstraat.

Doordat ook de voetpaden worden versmald komt er ruimte vrij om aan de twee kanten van de straat te parkeren. Om de 20-25 meter zouden bomen worden ingewerkt. Dit kan in de Oorderseweg en de Patronaatstraat, waardoor die een soort lanen worden.

Het districtscollege gaat ervan uit dat de parkeerbalans kan worden opgetrokken met 53 parkeerplaatsen voor de drie straten.

Nu hoop ik maar dat de straat (vooral het lange rechte stuk van de Oorderseweg tussen Schoonbroek en de Schutstraat) niet over de hele lengte volledig aan twee zijden parkeerstrook wordt, want dan zou het meer een langgerekte parking worden en geen woonstraat meer zijn. Er moeten nog visuele rustpunten overblijven.

Op 20 april is er een hoorzitting voor de bewoners van deze drie straten waar de plannen worden voorgesteld. De mensen uit de buurt die ik er al over gesproken heb juichen de heraanleg van de straten toe en zijn heel blij dat de straten eenrichting worden om het sluikverkeer weg te werken, maar willen toch ook met nadruk geen blikken straat met alleen maar auto's.

Binnenkort publiceer ik hier nog een aantal foto's van de straten.

Opmerking 21 april: gisterenavond op de hoorzitting werd het project voorgesteld. Daar is gebleken dat het verkeer in de Molenaarstraat in de andere richting zal rijden en dat ook in de Kattenberg éénrichtingsverkeer wordt ingericht. Van Schutstraat richting Schoonbroek. Een van de volgende dagen publiceer ik een gewijzigde tekening.

zaterdag, 10 mei 2008

Vlaamse regering geeft de grootste roepers gelijk

Lees mijn eerdere berichten in verband met het tracé van de tram naar/door Ekeren en mijn bezorgdheid dat de tegenstanders het pleit zouden winnen op de kop van de Ekerenaars die openbaar vervoer als enige vervoer kennen en voor wie een tram van Ekeren tot het centrum van Antwerpen (en verder) best wel een handige oplossing zou zijn. Ook voor de Ekerse middenstander zou dit een goeie zaak zijn.

tram in Ekeren voor het oude gemeentehuis aan de MarktDe Vlaamse regering heeft ondertussen -- in haar zitting van vrijdag 9 mei 2008 -- het volgende beslist in verband met de tram naar Ekeren.

Met als excuus de beslissing te nemen "met het oog op een breed maatschappelijk draagvlak voor de tracékeuze" van de tram "voorbij" Ekeren, zal het geld dat voorzien was voor de tram naar Ekeren worden gebruikt voor het project "Eilandje" (als het goed is zal dat klaar zijn in 2015, maar tel er maar gerust een aantal jaren bij).

Het project “Eilandje” omvat het aanleggen van de volgende traminfrastructuur: Kattendijkdok - Oostkaaistraat, Orteliuskaai - Tavernierkaai - Rijnkaai, Londenstraat - Amsterdamstraat. Dit zou passen in het project "heraanleg van de Cadixwijk".

De beslissing is dus gevallen om de tram maar tot aan "De mieren" te laten gaan, pleintje dat NIET in Ekeren ligt, maar in Antwerpen.

Dat breed maatschappelijk draagvlak wordt jammer genoeg gedicteerd door mensen die nooit of te nimmer vanuit Ekeren het openbaar vervoer gebruiken richting Antwerpen.

Dus: na een nieuw Ekers zwembad, dat eigenlijk alleen maar voor de niet-Ekerenaren is (klik hier voor mijn bericht hierover), krijgen we nu een tram tot aan het Mierenpleintje, dus evenmin voor de Ekerenaar (??). De bewoners van de wijk Rozemaai zullen deze tram wèl kunnen gebruiken, de Ekerenaar blijft echter op zijn honger zitten.

Leugenberg zou wel als eindpunt behouden blijven, staat te lezen in een persmededeling van Vlaams Minister Dirk van Mechelen, maar veel moeten we van deze plannen niet meer verwachten, vrees ik.


maandag, 05 mei 2008

Door de tram tegen te houden mist Ekeren de boot nu wel definitief

In dit bericht vroeg ik me af of Ekeren de boot zou missen door de komst van de tram tegen te houden.

Daarin opperde ik reeds dat één van de heftigste buiten-Ekerse tegenstanders minister Dirk Van Mechelen is, die de touwtjes stevig in handen houdt en de voorstanders van de tram blijkbaar niet wil horen omdat dat wellicht de extra investingen van de NMBS voor Kapellen in het gedrang kan brengen. (Vlaams minister Van Mechelen is burgemeester van Kapellen, alhoewel hij de taak heeft overgedragen aan Luc Janssens die waarnemend burgemeester is)

Wel, de laatste berichten zijn nu dat de tram slechts tot aan Ekeren-centrum zal rijden. Of dit nu de tot aan de mierenweide of mierenpleintje (aan de Steenstraat/De Beuckelaerlaan) of verder tot rond de kerk is laat ik in het midden, want geen van beide is een goede oplossing. Hoe haalt men het in het hoofd om maar een halve oplossing te voorzien. Dit is zelfs een slèchte oplossing.

tram door de Steenstraat in Ekeren omstreeks 1910

De mensen van Ekeren zullen zeker niet tot aan de "mieren" gaan, omdat dat echt wel een heel eind is om te voet te doen. De mensen die met de auto naar de tram-terminus moeten rijden, zullen dan wel helemaal tot in Antwerpen rijden.

Door de uitsparing van het geld zullen projecten in Antwerpen vervroegd worden opgestart, zoals een tram tot op het Eilandje of op de Singel.

Iedereen begrijpt nu wel dat het doortrekken van de tramlijn naar het noorden (Leugenberg) op de zéér lange baan zal worden geschoven. Deze zogezegde tweede fase zal héél lang op zich laten wachten.

Ook de start van het doortrekken van de tram tot aan Ekeren wordt wellicht uitgesteld naar einde 2010.

Een recent afgerond verkeerscirculatieplan in Ekeren centrum heeft nochtans uitgewezen dat het best mogelijk is om een tram door Ekeren te laten rijden. Niet in twee richtingen door de Dorpstraat en de Kloosterstraat, dat niet, maar wel bijvoorbeeld richting noorden langs de Ferdinand Verbieststraat en Schoonbroek en terug naar Antwerpen door de Kloosterstraat en de Dorpstraat.

Wel zou een gedeelte van de Kloosterstraat daarvoor éénrichtingsverkeer moeten worden gemaakt, maar dat gaat perfect. Tot vorige week is dit zelfs zo geweest omdat er een bouwkraan op de weg diende opgesteld voor nieuwbouwwerken. Dit is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Niet voor de middenstanders, niet voor de fietsende schoolkinderen en evenmin voor het autoverkeer naar het noorden dat een omleiding moest volgen.

Begrijpe wie kan! En het zal nog lang duren eer die boot nog eens in de buurt is.


zondag, 18 maart 2007

100 jaar geleden: een tram in Ekeren

Er is de laatste tijd veel te doen over een tram naar, in of zelfs door Ekeren.
Het is niet de bedoeling om hier een standpunt over in te nemen, maar ik neem jullie graag mee tot het begin van de vorige eeuw, toen er een tram door Ekeren reed.

De Kloosterstraat rond 1900, gezien vanaf de Dorpstraat. De straat heeft nog geen trottoirs. De rechterzijde is zelfs nog niet volledig bebouwd. (foto 1)

De Dorpstraat omstreeks 1902, gezien vanaf de Markt. De straat is nog niet voorzien van trottoirs. Behalve het Godshuis (achtergrond, midden) zijn al de afgebeelde gebouwen verdwenen. Rechts staat hoeve “De Swane” uit 1621 die vernietigd werd door bominslag op 6 januari 1945. Later werd daar het Kristus Koningplein aangelegd. (foto 2)

Een zicht op de Markt omstreeks 1908, gezien van aan de Steenstraat, met de woningen “De Hert”, “Sint-Joris”, “De Rozenhoet” en “De Fortuin”. In het midden, vertrekkensklaar, de stoomtram. De buurtspoorweg kwam tot stand in 1885. Op de Markt liepen twee sporen: Antwerpen-Wilmarsdonk over het Groot Hagelkruis en Antwerpen-Hoevenen, door de Dorpstraat en de Kloosterstraat. (foto 3)

De westzijde van de Markt omstreeks 1910. Het tramstation is overgebracht naar de  noordzijde in de herberg “De Bie”. Het beeld van koning Leopold II staat nog op zijn oorspronkelijke plaats. Merk de cafés "In den Valk" en "In de Kroon" op. (foto 4)

Een zicht van de Markt, aan de bocht naar de Steenstraat toe, omstreeks 1910. Links op de foto woningen die vernield zijn bij de bombardementen van september 1944. (foto 5)

Zo zag de Dorpstraat er omstreeks 1920 uit, gezien in noorderlijke richting vanaf de Markt. De oude herberg “De Bie” is na een tramongeval in 1910 weer herbouwd, ditmaal met een verdieping. Rechts zie je de hoeve “De Swane” (foto 6 - zie ook de foto uit 1902).

foto 1: Kloosterstraat rond 1900foto 2: Dorpstraat rond 1902
foto 3: Markt rond 1908foto 4: Markt omstreeks 1910
foto 5: Markt (bocht Steenstraat) rond 1910foto 6: Dorpstraaat omstreeks 1920