maandag, 01 november 2010

Hallo district Ekeren? Speeltuigen in speeltuin Hagelkruispark zijn toch wel dringend aan vervanging toe

In september 2008 (ja hoor, je leest het goed) besliste het districtscollege van Ekeren dat de speeltuigen in het speeltuintje in het Hagelkruispark dienden te worden vernieuwd.

Dat is nu meer dan twee jaar geleden, en het lijkt nu ècht wel tijd te worden dat er iets gebeurt. Zie maar eens op de foto's hieronder. Ik weet niet of er ouders zijn die hun kinderen nog op deze speeltuigen laten spelen.

(klik hier voor foto's toen het speeltuintje er nog veel beter bijlag)


vrijdag, 29 oktober 2010

Grondige renovatiewerken begraafplaats Driehoekstraat

Recent zijn er belangrijke werken gebeurd op het kerkhof aan de Driehoekstraat. Dit in uitvoering van het beheersplan dat door het district Ekeren werd opgemaakt.

Een van de in het oog vallende zaken is de kalvarie die een opknapbeurt kreeg. Het beeld uit 1910 werd aangepakt door Levanto, een organisatie die mensen met minder kansen de kans heeft om een job aan te leren. Het beeld was vroeger wit (zie onder andere deze foto's van twee jaar geleden op mijn blog).

Volgend jaar wordt het poortgebouw aan de inkom aangepakt. Zoals je kan zien op de foto's hieronder is die inderdaad in slechte staat. De kosten worden geraamd op 300.000 €.

 

maandag, 21 juni 2010

District Ekeren in 3D op Google Maps

Vorige week stond in de Antwerpse kranten een artikel over het werk dat Nick Oberg en Chris Dorreman hebben gedaan om Antwerpen centrum in 3D na te maken voor Google Earth. Ook VTM en ATV hadden een reportage.

Wat er niet bijstond is dat Nick zijn werk een aantal jaren geleden in Ekeren is begonnen, toen hij hier nog woonde. Zie hiervoor de artikeltjes via deze link: http://ekeren.skynetblogs.be/tag/1/3D

Je vindt alle modellen van Nick via deze link: http://sketchup.google.com/

Redelijk nieuw is dat je niet per se Google Earth moet geïnstalleerd hebben om te kunnen genieten van die modellen.

Je kan de kunstwerkjes ook bekijken via http://maps.google.com, waar je een knopje "earth" vindt. Om het je gemakkelijker te maken kan je op de afbeelding hierboven klikken om naar Ekeren centrum in 3D te gaan.

Ekeren in 3D door Nick Oberg


vrijdag, 18 juni 2010

Heraanleg Oorderseweg, Patronaatstraat, Frans Lenaertsstraat: wijziging enkelrichting voor een paar stukken

In dit berichtje toonde ik een satellietfoto van de omgeving van de straten die deel uitmaken van het verkeerscirculatieplan Ekeren Centrum.

Dit werd zo voorgesteld op een hoorzitting op 20 april jongstleden.

Ondertussen werden de plannen herbekeken want er bleken toch een aantal tekortkomingen in het plan te zitten.

Zo is het voor bussen bijvoorbeeld bijna ondoenbaar om vanuit het Groot Hagelkruis naar het zwembad te rijden. De bussen kunnen niet goed keren richting Patronaatstraat en dan nog eens naar het stukje Oorderseweg richting zwembad.

Het is ook nogal moeilijk wanneer vrachtwagens met materiaal aan de Ekerse Theaterzaal moeten zijn of schoolbussen die kinderen moeten ophalen.

De Schutstraat was in eerste instantie tweerichtingverkeer, maar wanneer daar ook nog auto's parkeren is dat onmogelijk. Daarom wordt ook de Schutstraat éénrichtingverkeer. Enkel de Molenstraat zou in de nieuwe plannen tweerichtingverkeer blijven.

Omdat het niet altijd satellietfoto's moeten zijn, toon ik hierbij een schitterende tekening van 'kunstenaar' KP (17/6/2010).


donderdag, 22 april 2010

Verkeerscirculatie na de heraanleg van Oorderseweg, Patronaatstraat en Frans Lenaertsstraat

Eergisteren 20 april was er een druk bijgewoonde hoorzitting over de heraanleg van de straten. Door de verantwoordelijke schepenen Koen Palinckx en Christophe Thomas werd uitleg gegeven over het dossier.

De Oorderseweg en de Patronaatstraat worden bij de heraanleg ook eenrichtingsverkeer (de Frans Lenaertsstraat is dit al). Zie de satellietfoto voor de verkeerscirculatie. Hierdoor wordt meteen het probleem van sluikverkeer aangepakt.

De Kattenberg wordt ook een eenrichtingstraat met tegengestelde richting dan de Oorderseweg. De verkeersrichting in de Molenaarstraat wordt omgekeerd dan vandaag het geval is.

dwarsdoorsnede straatprofiel Oorderseweg

Het profiel van de straat zou ongeveer worden zoals de schets hiernaast. Om de 20 tot 25 meter komen bomen te staan. De keuze voor de bomen is gevallen op een "Japanse notenboom". Naar verluidt een erg stevige boom.

Er komt volgens tellingen een nettowinst van ongeveer 50 parkeerplaatsen.

Ik denk wel dat men de heraanleg van de kruispunten zelf nog eens goed moet herzien, want er komen natuurlijk ook vrachtwagens en (school)bussen door de straten. Die moeten op een gemakkelijke manier kunnen draaien in de straten.

Zo is bijvoorbeeld nu al het verkeer op het kruispunt Schutstraat, Kattenberg, Molenstraat vaak problematisch. Dat komt natuurlijk door de asverschuiving van Schutstraat met Molenstraat.

Het uitrijdende verkeer van de Kattenberg moet wellicht ook beter geleid worden en de aansluiting met Schoonbroek moet worden aangepakt.

De plannen maken van de straten wel terug een woonstraat mèt bomen en toch meer parkeerplaatsen, zonder er een "blikken parking" van te maken door de visuele groene rustpunten erin.

De opmerkingen die door de bewoners werden gegeven, worden nu verder bekeken en waar nodig aangepast. Aanleg zou voor 2011 zijn.

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende