zondag, 01 februari 2009

De gemeentegrenzen van Ekeren voor en na 1929

gemeentegrenzen van Ekeren voor en na 1929
Naar aanleiding van het artikeltje over de districtsgrenzen ben ik nog eens in het "portret van Ekeren"  van Frans Bresseleers en Hendrik Kanora uit 1973 gaan bladeren.

Daarin staat een interessante tekening/plan over de grenzen van Ekeren van voor en na 1929. Klik om het plan groter te zien.

Zoals je kan zien op de tekening werd in 1929  toch wel een heel belangrijk deel ten zuid-westen van Ekeren ingelijfd bij Antwerpen. Merk ook de stukken grondgebied die met de fusie in 1983 naar Kapellen gingen. Vergelijk deze tekening met de kaart in het bericht hieronder.

Je merkt daar dan mooi het gedeelte dat eind de jaren 50 werd volgebouwd (waar nu de wijken Schoonbroek en Rozemaai zijn.


donderdag, 29 januari 2009

Respect voor de historische grenzen van de stad Antwerpen?

Ekeren komt sedert de fusie in 1983 geregeld in het nieuws wegens zijn "terug naar een zelfstandig Ekeren" drang.

Ik ga hier zeker geen geschiedenis over die "strijd" neerschrijven, daarvoor verwijs ik naar andere websites over Ekeren en naar de geschreven pers.

Vorige maandag had ik toch mijn bedenkingen bij een opmerking van schepen Guy Lauwers tijdens de gemeenteraadszitting in Antwerpen.

Daar werden namelijk zes agendapunten besproken om bepaalde gedeelten (o.a. wijken Schoonbroek en Rozemaai) van het districtsgrondgebied Antwerpen (terug) over te hevelen naar het district Ekeren. Het gaat hier om stukken die demografisch (en eigenlijk ook geografische) meer verbonden zijn met Ekeren dan met Antwerpen. Het districtshuis ligt op amper een paar kilometer. Het stadhuis op ruim tien!

In een opmerking verklaarde Guy Lauwers dat Ekeren "respect" moet opbrengen voor de historische grenzen van Antwerpen en dat er géén sprake kan zijn van een binnengemeentelijke grenscorrectie.
het huidige grondgebied van het district EkerenDus toch maar even een beetje geschiedenis: de gebieden/gebiedjes waar het over gaat behoren zo ongeveer al 850 jaar tot Ekeren. Van de vroeger zéér uitgestrekte "heerlijkheid Ekeren" verdwenen langzamerhand grote stukken.

In 1795 vielen Hoevenen en Kapellen weg. Wel kwam Hoevenen van 1828 tot 1865 een aantal jaren terug bij Ekeren.
Brasschaat werd zelfstandig in 1830. In 1846 ging dan weer een ander groot gedeelte naar Kapellen.

In 1929 ging een groot grondgebied van Ekeren naar de stad Antwerpen voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. De polderdorpen Oorderen, Wilmarsdonk, Oosterweel... verdwenen volledig.

Ook in 1983 gingen er gedeelten (ruim 3.000 inwoners) naar de gemeente Kapellen.

Het grondgebied waar nu de wijken Schoonbroek en Rozemaai zijn, waren dus Ekeren tot en met 1929. Die wijken werden eind de jaren 50/begin jaren 60 van vorige eeuw verkaveld en volgebouwd. Vooral havenarbeiders, onderwijzend personeel en brandweermensen kwamen er wonen. In die tijd moest stadspersoneel immers op het grondgebied van de stad wonen.

Wèl waren die mensen van meet af aan aangewezen op het centrum van Ekeren voor hun boodschappen, sportverenigingen, jeugdbewegingen, sociaal leven...

De brandweermannen en ander stadspersoneel zijn al lang op pensioen, maar ook de mensen die nu op Rozemaai of Schoonbroek wonen hebben het gevoel meer "Ekeren" te zijn dan Antwerpen.

Waar is nu het "respect" voor de historische grenzen?