dinsdag, 23 september 2008

Wordt dit de nieuwe vlag van het Ekerse district?

wordt dit de nieuwe vlag van Ekeren?Als het van de Ekerse districtsraad afhangt in ieder geval wel.

Gisteren (22 september 2008) heeft de districtsraad dit ontwerp goedgekeurd. Het voorstel wordt nu aan de Heraldische Raad overgemaakt.

De vlaggen van de negen Antwerpse districten voldeden niet aan de regels van het nieuwe decreet en de districtsraden moesten zorgen dat ze een gepast ontwerp indienden.

Alhoewel ze dit eigenlijk al hadden moeten doen voor het einde van vorig jaar, waren de meeste districten nog niet 'klaar' en kregen ze uitstel.

Sedert gisteren dus is er in Ekeren dan eindelijk wèl een ontwerp dat kan worden voorgelegd aan de Vlaamse Heraldische Raad.

Uiteraard zijn de kleuren geel en blauw en hebben ook de drie akers een belangrijke plaats op de vlag gekregen. En door het gebruik van de gekleurde banden is een duidelijke "E" te zien. Als kers op de taart komt er nog een zilveren  rechterhand bij. Een verwijzing naar de stad Antwerpen (die ook verplicht was/is door het decreet).

Hoe lang het nog duurt eer de nieuwe vlag aan de officiële gebouwen wappert, is afwachten. Voorlopig zal het nog even de vlag zijn die op de linkerkolom op deze pagina te zien is.


zaterdag, 10 mei 2008

Vlaamse regering geeft de grootste roepers gelijk

Lees mijn eerdere berichten in verband met het tracé van de tram naar/door Ekeren en mijn bezorgdheid dat de tegenstanders het pleit zouden winnen op de kop van de Ekerenaars die openbaar vervoer als enige vervoer kennen en voor wie een tram van Ekeren tot het centrum van Antwerpen (en verder) best wel een handige oplossing zou zijn. Ook voor de Ekerse middenstander zou dit een goeie zaak zijn.

tram in Ekeren voor het oude gemeentehuis aan de MarktDe Vlaamse regering heeft ondertussen -- in haar zitting van vrijdag 9 mei 2008 -- het volgende beslist in verband met de tram naar Ekeren.

Met als excuus de beslissing te nemen "met het oog op een breed maatschappelijk draagvlak voor de tracékeuze" van de tram "voorbij" Ekeren, zal het geld dat voorzien was voor de tram naar Ekeren worden gebruikt voor het project "Eilandje" (als het goed is zal dat klaar zijn in 2015, maar tel er maar gerust een aantal jaren bij).

Het project “Eilandje” omvat het aanleggen van de volgende traminfrastructuur: Kattendijkdok - Oostkaaistraat, Orteliuskaai - Tavernierkaai - Rijnkaai, Londenstraat - Amsterdamstraat. Dit zou passen in het project "heraanleg van de Cadixwijk".

De beslissing is dus gevallen om de tram maar tot aan "De mieren" te laten gaan, pleintje dat NIET in Ekeren ligt, maar in Antwerpen.

Dat breed maatschappelijk draagvlak wordt jammer genoeg gedicteerd door mensen die nooit of te nimmer vanuit Ekeren het openbaar vervoer gebruiken richting Antwerpen.

Dus: na een nieuw Ekers zwembad, dat eigenlijk alleen maar voor de niet-Ekerenaren is (klik hier voor mijn bericht hierover), krijgen we nu een tram tot aan het Mierenpleintje, dus evenmin voor de Ekerenaar (??). De bewoners van de wijk Rozemaai zullen deze tram wèl kunnen gebruiken, de Ekerenaar blijft echter op zijn honger zitten.

Leugenberg zou wel als eindpunt behouden blijven, staat te lezen in een persmededeling van Vlaams Minister Dirk van Mechelen, maar veel moeten we van deze plannen niet meer verwachten, vrees ik.


maandag, 05 mei 2008

Door de tram tegen te houden mist Ekeren de boot nu wel definitief

In dit bericht vroeg ik me af of Ekeren de boot zou missen door de komst van de tram tegen te houden.

Daarin opperde ik reeds dat één van de heftigste buiten-Ekerse tegenstanders minister Dirk Van Mechelen is, die de touwtjes stevig in handen houdt en de voorstanders van de tram blijkbaar niet wil horen omdat dat wellicht de extra investingen van de NMBS voor Kapellen in het gedrang kan brengen. (Vlaams minister Van Mechelen is burgemeester van Kapellen, alhoewel hij de taak heeft overgedragen aan Luc Janssens die waarnemend burgemeester is)

Wel, de laatste berichten zijn nu dat de tram slechts tot aan Ekeren-centrum zal rijden. Of dit nu de tot aan de mierenweide of mierenpleintje (aan de Steenstraat/De Beuckelaerlaan) of verder tot rond de kerk is laat ik in het midden, want geen van beide is een goede oplossing. Hoe haalt men het in het hoofd om maar een halve oplossing te voorzien. Dit is zelfs een slèchte oplossing.

tram door de Steenstraat in Ekeren omstreeks 1910

De mensen van Ekeren zullen zeker niet tot aan de "mieren" gaan, omdat dat echt wel een heel eind is om te voet te doen. De mensen die met de auto naar de tram-terminus moeten rijden, zullen dan wel helemaal tot in Antwerpen rijden.

Door de uitsparing van het geld zullen projecten in Antwerpen vervroegd worden opgestart, zoals een tram tot op het Eilandje of op de Singel.

Iedereen begrijpt nu wel dat het doortrekken van de tramlijn naar het noorden (Leugenberg) op de zéér lange baan zal worden geschoven. Deze zogezegde tweede fase zal héél lang op zich laten wachten.

Ook de start van het doortrekken van de tram tot aan Ekeren wordt wellicht uitgesteld naar einde 2010.

Een recent afgerond verkeerscirculatieplan in Ekeren centrum heeft nochtans uitgewezen dat het best mogelijk is om een tram door Ekeren te laten rijden. Niet in twee richtingen door de Dorpstraat en de Kloosterstraat, dat niet, maar wel bijvoorbeeld richting noorden langs de Ferdinand Verbieststraat en Schoonbroek en terug naar Antwerpen door de Kloosterstraat en de Dorpstraat.

Wel zou een gedeelte van de Kloosterstraat daarvoor éénrichtingsverkeer moeten worden gemaakt, maar dat gaat perfect. Tot vorige week is dit zelfs zo geweest omdat er een bouwkraan op de weg diende opgesteld voor nieuwbouwwerken. Dit is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Niet voor de middenstanders, niet voor de fietsende schoolkinderen en evenmin voor het autoverkeer naar het noorden dat een omleiding moest volgen.

Begrijpe wie kan! En het zal nog lang duren eer die boot nog eens in de buurt is.


donderdag, 27 maart 2008

Mist Ekeren de boot door de tram tegen te blijven houden?

Er is al veel geschreven over (terug) een tram naar/door/rond/voorbij Ekeren. Meestal weigerachtig tegenover het idee. Vooral in het verkiezingsjaar 2006 schreven alle partijen er wel iets over in  hun programma. De districtsraad nam zelfs een standpunt tégen in.

CD&V zag het niet zitten om een tram door de smalle winkelstraten van Ekeren te laten rijden.
Open VLD verzet zich ook vandaag nog met kracht tegen een tram door Ekeren. Zij speelt liever met een meer uitgebouwd spoornetwerk richting noorden, wellicht ingegeven door de Open VLD van onze  noorderbuurgemeente Kapellen, die enkel en alleen op de trein wil springen (en misschien wel liever  heeft dat men vanuit Antwerpen wel gemakkelijk naar Kapellen kan en zeker niet Ekeren).
Vlaams Belang blijft er ook bij dat een tram niet door Ekeren kan, omdat het niet de wil zou zijn van de Ekerenaar. Ook het Ekers Winkelcentrum vindt dat een tram niet haalbaar is.

Kortom, de tegenstanders halen telkens wel de pers, zoals onlangs nog de Vlaamse regering bij monde van minister Van Mechelen.

Maar is een tram door Ekeren dan wel zó slecht?

Laat ons eerlijk zijn. Een tram tot Ekeren of dit nu slechts tot aan het politiekantoor op de Luchtbal is of tot aan de Ekersesteenweg of enkel rond de Sint-Lambertuskerk, is dàt dan wél een goeie oplossing?


tram door de Kloosterstraat omstreeks 1900Daar heeft de Ekerenaar echt helemaal niks aan. Het autoverkeer vanuit het noorden zou dan sowieso nog steeds door Ekeren gaan rijden. Grote vraag is dan of ze hun auto dan wel zullen achterlaten aan een eventuele park and ride om daarna wèl de tram te nemen. Ik geloof daar niet in.

Zij zullen dan wel doorrijden tot in het centrum van Antwerpen.

Jaren terug investeerde de Lijn in een oost-west as. Laat ons ruwweg zeggen van Turnhout tot in Beveren. Terwijl de Ekerenaars (die toch 'Antwerpse' belastingen betalen) vaak één of twee bussen moeten nemen en dan ook nog eens één of twee trams wanneer ze naar Antwerpen willen om te gaan werken, winkelen, cultuur op te snuiven.

Nu is het dan eindelijk zover dat de Lijn wil investeren in een tramverbinding naar het noorden, dus ook voorbij Ekeren en dan blijft iedereen tégen?

Als er dan al standpunten zijn, dan is het vaak: niet door het centrum, want dat wordt de dood van de Ekerse middenstander.

Persoonlijk denk ik: liefst wèl door het centrum, want anders wordt het de dood van de Ekerse middenstander.

Stel dat de tramlijn tot aan Leugenberg wordt aangelegd en dat Ekeren wordt gemeden? Weg en terug rond Ekeren? Ekeren zal snel uitsterven, ook commercieel.

Ik geloof zelfs zeer sterk dat Ekeren de kans moet nemen om "compensaties" aan de Lijn te vragen om de tram door Ekeren centrum te laten rijden. Bijvoorbeeld de heraanleg van de Kloosterstraat volledig laten bekostigen door de Lijn, belangrijke (mede)financiering van de heraanleg van het Kristus-Koningplein (ondergrondse parkeerplaats).

Door steeds maar te blijven dwarsliggen mist Ekeren misschien wel de boot van het openbaar vervoer, waarbij zeker en vast de tram een belangrijke speler is.

Ik pleit er hier niet voor dat alle politieke en andere belangenpartijen van het district Ekeren plots de komst van de tram zondermeer moeten toejuichen, maar een koppig neen is volgens mij niet terecht en zelfs uit den boze.

Lees zeker ook mijn bericht van 5 mei 2008.

vrijdag, 21 maart 2008

Oudste foto van kasteel Veltwijck is van 1876

Het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders is een tijdje terug in het bezit gekomen van een foto van het kasteel Veltwijck van vóór de verbouwingen in 1905. Toen werd namelijk tussen de spitse torens een extra verdieping gebouwd.

Op de achterkant van de foto staat de datum, namelijk 7 november 1876 in handschrift geschreven met de tekst: Vue de face du chateau de Veltwijck près d’Eeckeren (7 Novem. 1876).

Informatie: De Ekerenaar van 15-3-2008, artikel van Wim D'Hooge.

foto kasteel Veltwijck Ekeren uit 1876