zondag, 22 maart 2009

Ekerse spiegeltent staat in Antwerpen

Van 20 maart tot en met 21 juni staat er in Ekeren een spiegeltent.
Het is een project van de vzw Magic Places. Er zullen allerhande socio-culturele evenementen doorgaan. Meer informatie over het programma vind je op de website http://www.magiq.be

Maar waar staat die spiegeltent dan in Ekeren?
In Antwerpen aan de Ekersedijk, zo ongeveer 7 km van de kerk van Ekeren Centrum, niet echt iets om snel te voet te doen of met de fiets. Klik hier om de locatie te zien op maps.google.

Een goed initiatief, maar ik vraag me toch wel af er geen locaties in Ekeren zelf waren om die spiegeltent op te zetten, bijvoorbeeld het Hagelkruispark of zelfs de terreinen van het voormalige voetbalstadion aan de Veltwijcklaan.

Ik denk niet dat de Ekerenaars de locatie (vlakbij de dokken) als Ekers zullen ervaren.


vrijdag, 20 maart 2009

Ontwerper voor Kristus-Koningplein aangeduid, moet eind 2010 heraangelegd zijn

Door het Ekerse district is het bureau Land (landschapsarchitecten) aangeduid om de heraanleg van het Kristus-Koningplein uit te voeren.

Vandaag de dag is het plein een grote parking waar een aantal keer per jaar een manifestatie plaats heeft, zoals de kermissen of het gansrijden.

Nu volgt er een intense informatie campagne: eerst aan de middenstanders en daarna aan de bevolking, met een hoorzitting en een enquête. De inspraakronde loopt tot begin mei, waarna de ontwerpers aan de slag kunnen.
Er valt te verwachten dat er veel tegenkantingen zullen zijn.

Tegen het einde van het jaar moet de bouwaanvraag klaar zijn. Het nieuwe Kristus-Koningplein zou klaar moeten zijn tegen het einde van 2010.

Zoals ik eerder al schreef heeft op die plek vroeger een hoeve (De Swane, gebouwd in 1621) gestaan, die echter verwoest werd door een V2 bom in 1945.

Men verwacht/hoopt onder het plein nog archelogische ontdekkingen te kunnen doen.

Hieronder een aantal foto's die ik maakte van de maquette die werd getoond bij de persvoorstelling vorige maandag (17 maart).

In dit bericht publiceerde ik een paar foto's van het Kristus-Koningplein dat voor een gelegenheid helemaal leeg was en een satteliet-foto waar je de bezetting van de parkeerplaats goed kan zien.

zondag, 01 februari 2009

De gemeentegrenzen van Ekeren voor en na 1929

gemeentegrenzen van Ekeren voor en na 1929
Naar aanleiding van het artikeltje over de districtsgrenzen ben ik nog eens in het "portret van Ekeren"  van Frans Bresseleers en Hendrik Kanora uit 1973 gaan bladeren.

Daarin staat een interessante tekening/plan over de grenzen van Ekeren van voor en na 1929. Klik om het plan groter te zien.

Zoals je kan zien op de tekening werd in 1929  toch wel een heel belangrijk deel ten zuid-westen van Ekeren ingelijfd bij Antwerpen. Merk ook de stukken grondgebied die met de fusie in 1983 naar Kapellen gingen. Vergelijk deze tekening met de kaart in het bericht hieronder.

Je merkt daar dan mooi het gedeelte dat eind de jaren 50 werd volgebouwd (waar nu de wijken Schoonbroek en Rozemaai zijn.


donderdag, 29 januari 2009

Respect voor de historische grenzen van de stad Antwerpen?

Ekeren komt sedert de fusie in 1983 geregeld in het nieuws wegens zijn "terug naar een zelfstandig Ekeren" drang.

Ik ga hier zeker geen geschiedenis over die "strijd" neerschrijven, daarvoor verwijs ik naar andere websites over Ekeren en naar de geschreven pers.

Vorige maandag had ik toch mijn bedenkingen bij een opmerking van schepen Guy Lauwers tijdens de gemeenteraadszitting in Antwerpen.

Daar werden namelijk zes agendapunten besproken om bepaalde gedeelten (o.a. wijken Schoonbroek en Rozemaai) van het districtsgrondgebied Antwerpen (terug) over te hevelen naar het district Ekeren. Het gaat hier om stukken die demografisch (en eigenlijk ook geografische) meer verbonden zijn met Ekeren dan met Antwerpen. Het districtshuis ligt op amper een paar kilometer. Het stadhuis op ruim tien!

In een opmerking verklaarde Guy Lauwers dat Ekeren "respect" moet opbrengen voor de historische grenzen van Antwerpen en dat er géén sprake kan zijn van een binnengemeentelijke grenscorrectie.
het huidige grondgebied van het district EkerenDus toch maar even een beetje geschiedenis: de gebieden/gebiedjes waar het over gaat behoren zo ongeveer al 850 jaar tot Ekeren. Van de vroeger zéér uitgestrekte "heerlijkheid Ekeren" verdwenen langzamerhand grote stukken.

In 1795 vielen Hoevenen en Kapellen weg. Wel kwam Hoevenen van 1828 tot 1865 een aantal jaren terug bij Ekeren.
Brasschaat werd zelfstandig in 1830. In 1846 ging dan weer een ander groot gedeelte naar Kapellen.

In 1929 ging een groot grondgebied van Ekeren naar de stad Antwerpen voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. De polderdorpen Oorderen, Wilmarsdonk, Oosterweel... verdwenen volledig.

Ook in 1983 gingen er gedeelten (ruim 3.000 inwoners) naar de gemeente Kapellen.

Het grondgebied waar nu de wijken Schoonbroek en Rozemaai zijn, waren dus Ekeren tot en met 1929. Die wijken werden eind de jaren 50/begin jaren 60 van vorige eeuw verkaveld en volgebouwd. Vooral havenarbeiders, onderwijzend personeel en brandweermensen kwamen er wonen. In die tijd moest stadspersoneel immers op het grondgebied van de stad wonen.

Wèl waren die mensen van meet af aan aangewezen op het centrum van Ekeren voor hun boodschappen, sportverenigingen, jeugdbewegingen, sociaal leven...

De brandweermannen en ander stadspersoneel zijn al lang op pensioen, maar ook de mensen die nu op Rozemaai of Schoonbroek wonen hebben het gevoel meer "Ekeren" te zijn dan Antwerpen.

Waar is nu het "respect" voor de historische grenzen?


zondag, 25 januari 2009

Rooien van zomerlinden in Driehoekstraat dan toch begonnen

In februari vorig jaar publiceerde ik hier een aantal foto's van een zestiental zomerlinden in de Driehoekstraat, niet zo ver van het kerkhof.

Alhoewel vorig jaar was beslist om er essen te planten, zouden er toch terug linden worden gezet, maar dan wel van een andere soort.

Vorige week is de Ekerse groendienst begonnen met het kappen van de lindenbomen om ze dan uit te trekken met een kraan.

Volgens het Ekerse district moeten wegens de aanwezigheid van nutsleidingen onder het voetpad de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen en gebeuren de werken dan ook onder toezicht van de gasmaatschappij.

Ik sprak vandaag met één van de bewoonsters daar en die vertelde me dat er al een klein gaslekje was geweest  bij het uittrekken van de eerste boom.

Opletten geblazen dus. De werken zouden een drietal weken duren.

Op de foto's kan je goed merken dat de wortels van de zomerlinden het voetpad (en fietspad) omhoogdrukken, wat dan ook een van de redenen is om de bomen te vervangen door andere.