woensdag, 13 mei 2009

Rozemaai en Edisonwijk behoren nu al tot Ekeren (volgens de borden die de stad Antwerpen heeft gezet, toch)

In Ekeren is er heel wat te doen over mogelijke binnengemeentelijke grenscorrecties. Het gaat dan om het overbrengen van gedeelten van Antwerpen naar het district Ekeren omdat die eigenlijk voor hun sociale leven meer toegewezen zijn op Ekeren dan op het verre Antwerpen.

Zo zijn er in de pers de laatste tijd terug verschillende artikelen verschenen over beslissingen van de districtsraad van Ekeren over een advies over die binnengemeentelijke correcties. Het Antwerps districtscollege wilde hun vraag om advies dan weer niet voorleggen aan de districtsraad van Antwerpen.

Een betrekkelijk lang verhaal, want de gouverneur van Antwerpen schorste dan weer de gemeenteraadsbeslissing in begin van vorige maand. Nu moet toch weer de districtsraad van Antwerpen een advies verstrekken... een leuk dossier om op te volgen.

Maar wat merkte ik een paar dagen geleden op? Door de stad Antwerpen werden er aan de Rozemaai èn ook aan de Edisonwijk borden gezet, waarop aangeduid staat dat die wijken toebehoren tot Ekeren.

Toch maar snel een paar foto'kes genomen van het bord aan de Rozemaai (tot nader toezien echt wel district Antwerpen). Het bord staat op de hoek van de Karel Candaelstraat en de Ekersesteenweg. De foto's zijn van 13 mei 2009.

Voor de zekerheid: de foto's zijn niet bewerkt met Photoshop of enig ander fotobewerkingsprogramma.


De commentaren zijn gesloten.