donderdag, 29 januari 2009

Respect voor de historische grenzen van de stad Antwerpen?

Ekeren komt sedert de fusie in 1983 geregeld in het nieuws wegens zijn "terug naar een zelfstandig Ekeren" drang.

Ik ga hier zeker geen geschiedenis over die "strijd" neerschrijven, daarvoor verwijs ik naar andere websites over Ekeren en naar de geschreven pers.

Vorige maandag had ik toch mijn bedenkingen bij een opmerking van schepen Guy Lauwers tijdens de gemeenteraadszitting in Antwerpen.

Daar werden namelijk zes agendapunten besproken om bepaalde gedeelten (o.a. wijken Schoonbroek en Rozemaai) van het districtsgrondgebied Antwerpen (terug) over te hevelen naar het district Ekeren. Het gaat hier om stukken die demografisch (en eigenlijk ook geografische) meer verbonden zijn met Ekeren dan met Antwerpen. Het districtshuis ligt op amper een paar kilometer. Het stadhuis op ruim tien!

In een opmerking verklaarde Guy Lauwers dat Ekeren "respect" moet opbrengen voor de historische grenzen van Antwerpen en dat er géén sprake kan zijn van een binnengemeentelijke grenscorrectie.
het huidige grondgebied van het district EkerenDus toch maar even een beetje geschiedenis: de gebieden/gebiedjes waar het over gaat behoren zo ongeveer al 850 jaar tot Ekeren. Van de vroeger zéér uitgestrekte "heerlijkheid Ekeren" verdwenen langzamerhand grote stukken.

In 1795 vielen Hoevenen en Kapellen weg. Wel kwam Hoevenen van 1828 tot 1865 een aantal jaren terug bij Ekeren.
Brasschaat werd zelfstandig in 1830. In 1846 ging dan weer een ander groot gedeelte naar Kapellen.

In 1929 ging een groot grondgebied van Ekeren naar de stad Antwerpen voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. De polderdorpen Oorderen, Wilmarsdonk, Oosterweel... verdwenen volledig.

Ook in 1983 gingen er gedeelten (ruim 3.000 inwoners) naar de gemeente Kapellen.

Het grondgebied waar nu de wijken Schoonbroek en Rozemaai zijn, waren dus Ekeren tot en met 1929. Die wijken werden eind de jaren 50/begin jaren 60 van vorige eeuw verkaveld en volgebouwd. Vooral havenarbeiders, onderwijzend personeel en brandweermensen kwamen er wonen. In die tijd moest stadspersoneel immers op het grondgebied van de stad wonen.

Wèl waren die mensen van meet af aan aangewezen op het centrum van Ekeren voor hun boodschappen, sportverenigingen, jeugdbewegingen, sociaal leven...

De brandweermannen en ander stadspersoneel zijn al lang op pensioen, maar ook de mensen die nu op Rozemaai of Schoonbroek wonen hebben het gevoel meer "Ekeren" te zijn dan Antwerpen.

Waar is nu het "respect" voor de historische grenzen?


Commentaren

Het is interessant om deze geschiedenis eens te kunnen lezen. Mijn vriendin en ik wonen al vrijwel heel ons leven in Ekeren en hebben vorig jaar een huis gekocht op Schoonbroek.
Een uitgebreidere reactie heb ik op m'n eigen weblog geplaatst: http://budts.be/weblog/2009/01/ik-woon-in-ekeren-naar-mijn-gevoel-toch/

Gepost door: teranex | vrijdag, 30 januari 2009

In 1983 ging Hoogboom naar kapellen, maar neits naar Brasschaat (Wet 01.07.1982 ter verwezenlijking van een grenscorrectie tussen de gemeente Ekeren en de gemeente Kapellen, Staatsblad, 20.07.1982; Parlementaire Stukken, Kamer, 1981-82, nr. 228, Senaat, 1981-82, nr. 274)

Gepost door: Bancki | woensdag, 18 februari 2009

dank voor de mededeling Bedankt voor de rechtzetting. Is ondertussen aangepast.

Gepost door: Leo | woensdag, 18 februari 2009

You live in a beautiful city, I visited it, there were only a good impression!

Gepost door: Nik | woensdag, 08 juli 2009

Onlangs lezen over deze
Dit is een controversiƫle kwestie

Gepost door: Fred | zaterdag, 17 oktober 2009

Het is zeer verbazingwekkend om te zien dat het gebied waar nu de wijken Schoonbroek en Rozemaai, zo waren Ekeren tot 1929. Altijd de geschiedenis van de plaatsen is erg geweldig om te leren echt dank je voor het delen van dit met ons. Blijf op de detachering van meer en meer.

Gepost door: what causes snoring | woensdag, 05 maart 2014

De commentaren zijn gesloten.