donderdag, 31 januari 2008

Plattegrond nieuw zwembad De Schinde, Oorderseweg

Het gieten van de fundering en het polieren van een gedeelte van de vloer is deze week (eergisteren) zonder veel overlast voor de buurtbewoners gebeurd. Ik verwijs naar dit berichtje van vorige week

Inmiddels buste het district Ekeren een "nieuwsbrief" over de werken, met wat achtergrondinformatie en ook een korte uitleg over de archeologische site die er werd gevonden in november 2007. Daarover kon je op deze site in primeur al een en ander lezen en de eerste foto's bekijken op 15 november.

In het documentje staat ook een geschatte timing van de werken die 226 werkdagen (afhankelijk van de weersomstandigheden) in beslag zullen nemen:

  • start van de werken: 22 oktober 2007
  • reeds uitgevoerd: aanleg van een tijdelijke parking
    zie hiervoor dit berichtje op deze blog
  • december 2007: start met de bouw van het nieuwe zwembad
  • november 2008: ingebruikname van het nieuwe zwembad
  • december 2008 afbreken van het bestaande zwembad en effenen van het terrein
  • najaar 2008: aanleg van een nieuwe parking

De totale kostprijs van de werken: 4,2 miljoen € (exlusief BTW en herzieningen).

In de nieuwsbrief staat ook een plattegrond. Zie de scan hieronder. 

20080131_plattegrond

maandag, 28 januari 2008

Heilig-Hartbeeld parochiekerk Sint-Mariaburg in de steigers

Het Heilig-Hartbeeld aan de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende bijstand aan het Van De Weyngaertplein in Sint-Mariaburg staat in de steigers.

Het beeld is er opgericht in 1931 en is gemaakt door de Franse beeldhouwer Jules Déchin. Het staat op een sokkel naar een ontwerp van Eduard Bilmeyer en H. Claes. Het geld kwam van de parochianen, met sponsoring van de Bank Antverpia.

Monseigneur Crets, abt van de Norbertijnerabdij in Averbode zegende het beeld in op 14 juli 1931, in aanwezigheid van 25 bonden van het Heilig Hart uit heel de regio, kwam ik te weten van Mariaburg-kenner Ludo Van Bouwel.

Zoals je kan zien op de foto's heeft het beeld een  beschermende grondlaag gekregen. De voegen van de sokkel zijn inmiddels ook al uitgefreesd.

De foto links is van maart 2007. De foto's hieronder zijn van 27 januari 2008.

 

vrijdag, 25 januari 2008

Volgende dinsdag lawaaierige dag bij werken aan het zwembad?

Het gaat deze weken snel met de werken aan het zwembad.

De werfleider van aannemer Pellikaan heeft bij de buurtbewoners een briefje in de bus gestoken om ons in te lichten dat volgende dinsdag 29 januari de keldervloer wordt gestort.

Een deel van die vloer moet worden gepolierd en dit moet gebeuren tijdens het harden van het beton.

Dit kan best wel lawaai maken. De aannemer spreekt van beperkte geluidshinder, maar toch kan dat best wel veel gedreun geven. Afhankelijk van verschillende omstandigheden kan het polieren tot 's nachts duren.

In ieder geval toch wel attent van de aannemer om de buurt ervan op de hoogte te brengen. Hij verontschuldigt zich bij voorbaat voor het eventuele ongemak en hoopt op ons begrip.

Of we onze glazenkast extra moeten in de gaten houden wordt er niet bij vermeld.


maandag, 21 januari 2008

Fundamenten Schindebad II

Vorig weekend nog eens gewandeld tot aan de bouwwerken aan het nieuwe Ekerse zwembad.

Zoals je kan zien op de foto's hieronder ziet het er allemaal nog bijna hetzelfde uit als op de foto's die ik publiceerde op 7 december, ondertussen al meer dan een maand geleden. 

Er is blijkbaar wel al hard gewerkt aan de funderingen, maar het zal nog wel even duren vooraleer er bovengronds iets te zien is.

vrijdag, 18 januari 2008

Mooie foto van de archeologische opgravingen bij de werken aan het Schindebad, Oorderseweg

Ik verwijs naar dit artikeltje waarin ik de primeur had over de vondst van een archeologische site bij de werken aan het nieuwe zwembad aan de Oorderseweg.

In 'De Ekerenaar', een paar aparte Ekerse pagina's in het tweewekelijks informatieblad van de Stad Antwerpen verscheen er ook een kort artikeltje met een paar leuke foto's.

Zoals je kan zien is de linkse foto gemaakt vanuit één van de appartementen in de buurt (Schoonbroek).

Sporen uit de ijzertijd

De Ekerenaar - 15-1-2008

Tijdens graafwerken voor het nieuwe zwembad De Schinde vond de archeologische dienst van de stad overblijfselen van een nederzetting uit de IJzertijd. Er werden verschillende paalkuilen gevonden die mogelijk afkomstig zijn van een woonhuis. In de IJzertijd woonden mensen in huizen die waren opgebouwd met houten palen.

Die werden dan onderling verbonden met twijgen waarover leem gestreken werd. Er werden tussen de paalkuilen al twee  spiekers’ of gebouwtjes voor graanopslag herkend.

Er werden ook drie ambachtelijke kuilen gevonden waarvan één een grote hoeveelheid ijzerslakken bevatte. Het is dus zeker dat hier metaal bewerkt werd. Vlakbij de kuilen werd ook een waterput gevonden. Onderaan is dat een houten constructie met aangepunte, ronde paaltjes in een cirkel. Dankzij de hoge grondwatertafel is deze constructie goed bewaard.

BIJ DE FOTO'S: Op het terrein links op de foto werden enkele archeologische sporen gevonden (foto linksboven).
De archeologische dienst vond onder meer een oude waterput (foto rechtsboven).