donderdag, 26 juli 2007

Het vroegere Sint-Lambertusinstituut, Oorderseweg 8, Ekeren

Ik verwijs naar mijn eerder artikeltje over het Onze-Lieve-Vrouw instituut aan de Kloosterstraat.

De roots van Sint-Lambertus zijn al ouder, van 1908 namelijk. Toen een initiatief van de toenmalige Deken in samenwerking met de Broeders van de Christelijke scholen, om middelbaar onderwijs te voorzien in eigen streek.

Maar dat was toen wel betaald onderwijs. Pas in 1942 werd dit kosteloos. Toen werd enkel lager onderwijs gegeven, met een vierde graad.

In 1960 werd de vierde graad terug omgevormd tot een middelbare afdeling moderne humaniora. Later volgden nieuwe richtingen.

Sedert 2005 is de school dus ook opgegaan in Moretus Ekeren (zie de website: http://moretus-ekeren.be).

Moretus Ekeren, campus Lambertus, kant Patronaatstraat

 

zaterdag, 21 juli 2007

Het vroegere Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes instituut, Kloosterstraat 82, Ekeren

Sedert 1 september 2005 zijn de scholen Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en het Sint-Lambertus in een samenwerkingsverband gestapt onder de naam Moretus Katholiek Onderwijscentrum Ekeren.

Maar hoe zijn eigenlijk die scholen ontstaan?

Wel, wat het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes instituut betreft zijn de eerste klassen voor lager onderwijs al geopend in 1838. Het onderwijs werd gegeven door de zusters van de Heilige Vincentius a paulo van Gijzegem.

Een kleuterklas volgde in 1874 en in 1922 werd de "vakschool voor snit en naad" opgestart.

Allemaal nog niet zo lang geleden (in 1968) werd op beroepsniveau met een afdeling kantoorwerken begonnen, deels door de afnemende belangstelling voor snit en naad.

Sedert 1971 werd de verantwoordelijkheid voor alle afdelingen overgedragen aan de vzw opvoeing en cultuur in het bisdom Antwerpen.

Sedert 2005 is de school dus opgegaan in Moretus Ekeren (zie de website: http://moretus-ekeren.be)

 

zondag, 15 juli 2007

Huis De Zon aan de Markt – het eerste gemeentehuis van Ekeren

In 1861 werd het eerste gemeentehuis gebouwd. De architect was provinciaal bouwmeester Eugène Gife. Hij heeft trouwens ook het voetstuk van het beeld van Koning Leopold II ontworpen (het eerste voetstuk).

Nadat de diensten van het gemeentehuis werden overgebracht naar het Hof van Mertens kwamen hier achtereenvolgens het vredegerecht, het politiecommissariaat en het bureel van de gemeenteontvanger.

In 1972 werd het gebouw verhuurd aan de staat voor de ontvanger van de staatsbelastingen.

Zoals reeds beschreven in dit artikel over het Ekerse districtshuis fungeerde het Kasteel Veltwijck sedert 1930 als gemeentehuis, nu districtshuis.

Beide foto's zijn uit het begin van vorige eeuw (zo ongeveer 1910). Het adres van het oude gemeentehuis is Markt 20.

donderdag, 12 juli 2007

Sint-Lambertuskerk: rietpentekening versus foto - rechtzetting

In dit berichtje zette ik een foto van de Sint-Lambertuskerk naast een rietpentekening van Joop Mijsbergen uit "Portret van Ekeren" uit 1973.
Wat bleek? Ik ben niet op de goeie plaats gaan staan, want ik had de foto genomen in de De Beukelaerlaan, terwijl de tekening gemaakt was vanuit het Klein Hagelkruis, ter hoogte van de Van de Wouwerstraat.
Vandaar deze rechtzetting. 

tekening van Joop Mijsbergen uit 1973deze foto is van juli 2007

maandag, 09 juli 2007

Rondpunt Boerendijk, Driehoekstraat, Jaak Van Haesendonckstraat vernieuwd

Vanuit de Driehoekstraat richting kerkhof

Op 25 mei jongstleden publiceerde ik foto's van het rondpunt aan de Driehoeksstraat (met de Boerendijk en de Jaak Van Haesendonckstraat).

De laatste weken werd de verkeersas Driehoekstraat terecht heraangelegd, want het doorrijdend verkeer kon nog steeds aan 'hoge snelheid' de rotonde richting Sint-Mariaburg nemen.

De foto's zijn genomen op 9/7/2007.

Vanuit de Driehoekstraat richting kerkhofEveneens vanuit de Driehoekstraat
Vanuit de Driehoekstraat richting centrumVanuit de Jaak Van Haesendonckstraat