zaterdag, 17 maart 2007

Hof van Mertens of kasteel De Gulden Poort

Het politiebureel in Ekeren (Veltwijcklaan 1) is gevestigd in een mooi kasteeltje.

Dat kasteeltje werd gebouwd door Clement Mertens in 1884. Het kreeg de naam "Hof Mertens" of "Gulden poort".

Het is een bakstenen gebouw met een leien dak in neo-Vlaamse renaissancestijl.

Het gebouw werd in 1920 gekocht door de gemeente Ekeren en heeft als gemeentehuis gediend van 1920 tot 1930. Voordien -- sedert 1861 -- zaten de gemeentelijke diensten in het gemeentehuis aan de Markt.
Daarna was er het vredegerecht gevestigd tot 1970 en sedert 1972 is het gebouw het politiecommissariaat.

Naast het kasteeltje is een monument voor de gesneuvelden opgericht.

Op de foto uit de oude doos links: Het kasteel "De Gulden Poort" omstreeks 1910, gezien in oostelijke richting vóór de aanleg van De Beukelaerlaan.
het monument voor de gesneuveldenhet monument voor de gesneuvelden

 

De commentaren zijn gesloten.